menu

Zebrania z rodzicami

2019-01-11 08:50:16 (ost. akt: 2019-01-11 08:55:15)

Autor: spzoi2


16.01.2019 środa– godz.16.30 – 17.30 zebrania – wywiadówki śródroczne ;

• W godzinach: 17.30- 18.30 zapraszamy na indywidualne spotkania rodzica z dzieckiem, które miało znaczne spadki ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów, bądź uzyskało niesatysfakcjonujące oceny klasyfikacyjne. Celem spotkań jest omówienie planu i sposobu poprawy ocen.

17.30 –18.30 spotkanie Rady Rodziców: omówienie działalności szkoły w I półroczu

17.30– 18.30 - w gabinecie psychologa można spotkać się z kierownikiem półzimowiska panią Anną Ladzińską.Jest możliwość dokonania wpłat, zapisania dziecka na tę formę wypoczynku organizowaną w naszej szkole podczas tegorocznych ferii zimowych.


Zapraszam serdecznie

Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska