menu

Opłaty za obiady

2019-09-05 14:25:53 (ost. akt: 2019-09-10 08:46:34)

Autor: A.L-K

Od 1 października 2019 r. opłaty za dożywianie będą przyjmowane tylko na konto bankowe, w terminie od 1-10 dnia każdego m-ca, za dany miesiąc.

Brak wpłaty w/w terminie będzie skutkować wykreśleniem dziecka z listy osób dożywianych.
Nr rachunku:
59 1160 2202 0000 0000 6195 6552

Ważne!
Proszę o prawidłowe opisywanie tytułu przelewu, wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc dożywiania.
(np.: Katarzyna Nowak, kl. Va, październik)