menu

Informacje - obiady

2019-11-28 09:45:54 (ost. akt: 2019-11-28 14:28:48)

W miesiącu grudniu wpłaty za obiady proszę dokonać w dniach 1-6.12.2019 r.

Brak wpłaty w tym terminie spowoduje skreślenie dziecka z dożywiania.

Należności za obiady proszę wpłacać dokładnie w takiej kwocie, jaka obowiązuje w danym miesiącu.