menu

Kontakt

2016-04-14 08:13:47 (ost. akt: 2016-05-16 08:19:01)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Ketrzyńskiego 6
12-100 Szczytno
tel:089 67 60890
mail: sp2@um.szczytno.pl
Sekretariat: pani Ewa ŚcisłoDyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w następujących dniach:
poniedziałek, czwartek - godz. 14.30 – 15.30
środa - godz. 16.00 – 17.00
piątek – godz. 10.00 – 11.00
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: +48602578940.
Skargi i wnioski można wnosić pisemnie w godzinach urzędowania sekretariatu szkoły: 7.00 – 15.30 lub osobiście u dyrektora szkoły w godzinach jak podano wyżej.

Rada Rodziców

Nr konta bankowego, na które można wpłacać dobrowolne składki:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie

ul. Kętrzyńskiego 6
12-100 Szczytno

Bank Spółdzielczy
68 8838 0005 2001 0100 0320 0001