menu

Kadra szkoły

2016-04-14 08:15:53 (ost. akt: 2016-09-06 12:14:31)

Grażyna Wyrzykowska-Mączyńska - dyrektor szkoły
Beata Włodarczyk -wicedyrektor
Anna Zalewska – wicedyrektor


NAUCZYCIELE :

Monika Adamkowska - nauczyciel świetlicy
Małgorzata Ałaj – edukacja wczesnoszkolna
Iwona Babicka-edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Bogdan- edukacja wczesnoszkolna
Anna Bogusz- wychowanie fizyczne
Beata Bieńkowska- edukacja wczesnoszkolna
Teresa Bilińska-nauczyciel świetlicy
Danuta Brzdąkiewicz- język polski
Marzena Chorąży- edukacja wczesnoszkolna
Marzena Cieślik- język niemiecki
Jarosław Chrzanowski-zajęcia komputerowe
Urszula Chrzanowska- przyroda
Agnieszka Czauderna- język niemiecki
Anna Dąbkowska- język niemiecki, język angielski
Wioleta Dańkowska- edukacja wczesnoszkolna
Alina Filipowicz- nauczyciel wspomagający
Monika Fuks- religia
Hanna Horak- język polski
Ewa Jabłonowska- edukacja wczesnoszkolna
Robert Jaworski- wychowanie fizyczne
Danuta Kierklo - edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Kołakowska - edukacja wczesnoszkolna
Beata Kucharska - plastyka, historia
Mirosława Lipka- edukacja wczesnoszkolna
Wioletta Luto- język niemiecki, nauczyciel rehabilitant
Barbara Łada - edukacja wczesnoszkolna
Bożena Łazicka - nauczyciel świetlicy
Ewelina Łazicka - logopeda
Lidia Makaruk - religia
Arkadiusz Mamiński- matematyka
Artur Margalski- wychowanie fizyczne
Mirosława Maroszek- zajęcia komputerowe
Judyta Mazur- muzyka
Ewa Merta- edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Mizerek- język niemiecki
Jolanta Napiwodzka- przyroda, historia
Iwona Orzoł- edukacja wczesnoszkolna
Maria Rangosz- matematyka
Anna Rusinek- edukacja wczesnoszkolna
Danuta Sass-psycholog (urlop wychowawczy)
Jolanta Sawicka- język polski
Małgorzata Sęk- logopeda, nauczyciel wspomagający
Paweł Suchowiecki- technika
Irena Stabrowska- język polski
Halina Stańczuk- pedagog
Jadwiga Sydor- nauczyciel biblioteki
Renata Szok- religia
Danuta Wilkosz- nauczyciel biblioteki
Ewa Winiarek- logopeda, nauczyciel wspomagający
Marzena Zając- edukacja wczesnoszkolna
Anna Chrzanowska-Żemek - język angielski
Joneta Banaś- nauczyciel świetlicy
Joanna Miller – przyroda
Magdalena Lipińska- Wąsik- psycholog

Pracownicy administracji

Ewa Ścisło- sekretarz szkoły
Jolanta Wołąkiewicz- główny księgowy
Ewa Klik- specjalista do spraw ekonomicznych
Maria Pękała-intendent

Pracownicy służby zdrowia

Hanna Stasiak-pielęgniarka
Agnieszka Zapadka- pielęgniarka

Pracownicy obsługi


Monika Kłak
Krystyna Mać
Agnieszka Maruszewska
Elżbieta Samborska
Grażyna Skumiał
Zbigniew Stabrowski
Teresa Stencel
Mirosława Szymczak
Danuta Śladowska
Jacek Ścisło
Irena Zadrożna