menu

Doradztwo zawodowe

2018-01-07 18:00:18 (ost. akt: 2018-01-07 18:02:22)

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych tak, aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.
Żeby decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, była trafna, potrzeba pomocy wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.
Głównym celem prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów, ich zainteresowań , uzdolnień i predyspozycji ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Adresy e-mailowe szkół średnich :
- Zespół Szkół nr 1 www.zs1szczytno.pl
- Zespół Szkól nr 2 www.zs2szczytno.pl
- Zespół Szkół nr 3 zsnr3@loszczytno.edu.pl

Adres e-mailowe instytucji wspierających proces wyboru drogi zawodowej dziecka:
- Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie mckszczytno@ohp.pl
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie www.ppp-szczytno.pl
- Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie www.pup.szczytno.pl