menu

Zebrania z rodzicami

2020-02-20 13:19:30 (ost. akt: 2020-09-01 09:23:38)

ZEBRANIA Z RODZICAMI I półrocze roku szkolnego 2020/2021

1. 3 września 2020 Zebranie organizacyjno-informacyjne – procedury COVID
2. 17 września 2020 Rada Rodziców
3. 15 października 2020 Informacje o postępach w nauce
Konsultacje dla klas I-VII
Zebrania dla klas VIII
4. 12 listopada 2020 Zebranie z wychowawcą –konsultacje online I-VII
Zebrania z rodzicami dla klas VIII
5. 17 grudnia 2020 Informacje o ocenach proponowanych niedostatecznych
6. 21 stycznia Zebranie z wychowawcą
/ informacja o ocenach śródrocznych /