menu

Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego

2017-09-20 13:29:01 (ost. akt: 2017-09-27 08:16:34)

Autor: spzoi2

W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej przedstawiamy Państwu projekt programu wychowawczo-profilaktycznego wraz z obszarami oddziaływań oraz misją i wizją naszej szkoły.

Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji do 26 września 2017 roku w formie elektronicznej bądź w sekretariacie Szkoły.

Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego

Obszary oddziaływań

Załącznik nr 2- Misja i wizja naszej szkoły

Opr. zespół:
M.Lipińska- Wąsik
M.Adamkowska
M. Ałaj