menu

Opłaty za obiady

2019-09-20 10:31:45 (ost. akt: 2022-01-17 20:49:02)

Autor: Joneta Banaś

Kwota za dożywianie- luty 35,20 zł

Odpłatności za dożywianie należy wpłacać na konto szkoły w ostatnim tygodniu każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc dożywiania np. wpłaty za luty należy dokonać w terminie 24-28 stycznia.

Każde dziecko otrzyma kartkę upoważniającą do korzystania z dożywiania w danym miesiącu. Po dokonaniu wpłaty na konto, w świetlicy szkolnej uczniowie lub rodzice odbierają kartę dożywiania, którą należy okazać przy wejściu do stołówki.
Kartki będą wydawane na podstawie wpływu zapłaty za dożywianie na konto szkoły.

Nr rachunku:
21 8838 0005 2001 0103 8427 0003


Proszę zapoznać się z regulaminem stołówki szkolnej.


Ważne!


Proszę o prawidłowe opisywanie tytułu przelewu, wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc dożywiania.
(np.: Katarzyna Nowak, kl. Va, październik)