menu

Opłaty za obiady

2019-09-20 10:31:45 (ost. akt: 2021-09-30 22:58:39)

Autor: Joneta Banaś

Opłata za obiady w miesiącu X: 44 zł.

Opłaty za dożywianie będą przyjmowane tylko na konto bankowe od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
Nr rachunku:
21 8838 0005 2001 0103 8427 0003

Wysokość opłaty za obiady za dany miesiąc będzie podana 1 dnia roboczego każdego miesiąca.

Proszę zapoznać się z regulaminem stołówki szkolnej.


Ważne!


Proszę o prawidłowe opisywanie tytułu przelewu, wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc dożywiania.
(np.: Katarzyna Nowak, kl. Va, październik)