menu

Opłaty za obiady

2019-09-20 10:31:45 (ost. akt: 2022-06-15 12:48:37)

Autor: Joneta Banaś

Kwota za dożywianie w czerwcu wynosi 24,20 zł. Wpłaty za czerwiec należy dokonać w terminie 23-27 maja. Karty dożywiania będą wydawane tylko na podstawie wpływu zapłaty na konto szkoły.

Każde dziecko otrzyma kartkę upoważniającą do korzystania z dożywiania w danym miesiącu. Po dokonaniu wpłaty na konto, w świetlicy szkolnej uczniowie lub rodzice odbierają kartę dożywiania, którą należy okazać przy wejściu do stołówki.
Kartki będą wydawane na podstawie wpływu zapłaty za dożywianie na konto szkoły.

Nr rachunku:
21 8838 0005 2001 0103 8427 0003


Proszę zapoznać się z regulaminem stołówki szkolnej.


Ważne!


Proszę o prawidłowe opisywanie tytułu przelewu, wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc dożywiania.
(np.: Katarzyna Nowak, kl. Va, październik)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lcHQdtxcZUaWcbNYlWMevW1PL-ErsXhGt_yLnq397IZUODRWMzdUQjBZRjVESTBJWVlFV0JCQVNQNy4u
  • „GENIALLNA” SZKOŁA
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • KOLOROWE KREDKI – podsumowanie akcji
  • Polska Akcja Humanitarna - Lekcje ze światem
  • eTwinning - realizacja projektu Postaw na Ziemię
  • Mistrzowie Programowania - zajęcia w ramach CMI
  • Zakończył się EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
  • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
  • Sukcesy naszych uczniów