menu

Europejski Dzień Języków Obcych

2018-10-05 09:44:58 (ost. akt: 2018-10-07 14:31:34)

Autor: M.Cieślik

26.09. 2018 roku w naszej szkole obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych, jest to coroczne święto języków, które ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

W ramach obchodów kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Ponadto idea tego święta w naszej szkole propaguje jedną z kompetencji kluczowych czyli umiejętność posługiwania się językami obcymi.
Nauczyciele języków obcych wraz z uczniami zapewnili w tym dniu atrakcje w postaci muzyki puszczanej w czasie przerw w różnych językach, na pierwszej przerwie obowiązywała muzyka w języku angielskim, na drugiej- w języku francuskim, natomiast na trzeciej uczniowie i nauczyciele mogli wsłuchać się w słowa śpiewane w języku włoskim. Klasa VII b specjalnie na ten dzień przygotowała kiermasz przepysznych ciast. Uczniowie mogli również na przerwach sprawdzić się ze znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego - dzieci losowały pytania, a za poprawne odpowiedzi otrzymywali słodkie upominki. Uczennice klasy VIIIb zadbały, aby na twarzach uczniów zagościły barwy krajów europejskich. W tym dniu odbył się również konkurs na najliczniej przebraną klasę w stroje charakterystyczne dla danego kraju, albo w barwy znajdujące się na flagach krajów europejskich. I miejsce zdobyła klasa VIIa, II miejsce klasa Va, a wyróżnienie za przepiękny strój otrzymała uczennica klasy IVd. Gratulujemy.