menu

Spacer Wolności

2018-12-01 14:47:19 (ost. akt: 2018-12-01 14:57:40)

W dniu 6 listopada 2018 r. uczniowie klas I – III naszej szkoły uczcili 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w nietypowy sposób.

Odbył się Spacer Wolności wokół Jeziora Domowego Małego. Każde dziecko trzymało w rękach biało – czerwone chorągiewki wykonane samodzielnie na zajęciach. Spacer Wolności to jedno z wielu zadań zaplanowanych w projekcie edukacyjnym „Polak mały” .
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, rozwijanie i poszanowanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego oraz szacunku dla Polski, Polaków i ich bohaterskich czynów.
Podczas Spaceru uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat wydarzeń z historii państwa polskiego. Punktem kulminacyjnym było spotkanie wszystkich klas w wyznaczonym miejscu nad jeziorem i wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego.
Uczniowie układali własne wiersze na temat ojczyzny i poznawali legendy związane z powstaniem państwa polskiego.
Ósmego listopada wszystkie klasy I -III wzięły udział w uroczystym apelu przygotowanym przez klasy trzecie. Otrzymali wówczas dyplomy za wykazanie się wiedzą na temat historii naszej Ojczyzny, a 9 listopada wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.