menu

Deklaracja dostępności

2020-11-02 11:27:03 (ost. akt: 2022-03-31 10:57:31)

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
· pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
· opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
· opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
· opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu należy składać do Dyrektora szkoły Katarzyny Ulatowskiej e-mail: sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl, tel. 734 472 272.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.[/span]
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku siedziby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie:
Siedziba Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie mieści się przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6.
Budynek szkoły jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.W budynku głównym szkoły jest winda dla osób niepełnosprawnych.
Budynek usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno.
Dojazd od ulicy Kajki bądź korzystając z przyległego parkingu przy szkole.
Do budynku szkoły można dojechać samodzielnie, dowóz dzieci zorganizowanych przez gminę lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Mickiewicza
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie posiada trzy wejścia oraz windę.
Winda usytuowana jest tuż przy wejściu głównym
Wejście główne nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością - tuż obok znajduje się winda
Wejścia "w przybudówce" dostosowane dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
Najłatwiej dotrzeć do Szkoły – poprzez bramę na boisko szkolne - które usytuowane jest od strony ul. Kajki. Jest też drugie wejście dla pieszych od ul. Asnyka, jednakże brama wjazdowa ze względów bezpieczeństwa jest zamknięta.
Na terenie parkingu przed szkołą wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie lekcje uczniów mających problemy w poruszaniu się odbywają się w budynku głównym szkoły, gdzie funkcjonuje winda.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Korytarze w budynku mają szerokość ok. 200 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.


Aplikacje mobilne:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych:

 • Certyfikat Ogólnopolski Konkurs „Zostań Mistrzem Słówek
 • Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”
 • Code Week 2023, czyli Europejski Tydzień Kodowania
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat
 • Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 • Aktywny zuch, harcerz, uczeń w szkole
 • Europejski Tydzień Kodowania
 • Zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakość za udział w projekcie „Tropiciele Wiosny” z Ambasadorem
 • Kaufland
 • „GENIALLNA” SZKOŁA
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • KOLOROWE KREDKI – podsumowanie akcji
 • Polska Akcja Humanitarna - Lekcje ze światem
 • eTwinning - realizacja projektu Postaw na Ziemię
 • Mistrzowie Programowania - zajęcia w ramach CMI
 • Zakończył się EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
 • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
 • Sukcesy naszych uczniów