menu

Informacja Dyrektora Szkoły

2020-03-25 12:02:55 (ost. akt: 2020-03-25 12:13:00)

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie informuje: Iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach 25 marca-10 kwietnia 2020r.

zadania edukacyjne szkoły będą realizowane poprzez e-dziennik oraz Office 365 ( sukcesywnie klasami) z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia.

1. Zadania do realizacji będą umieszczane w zakładce „praca domowa” każdego dnia, uwzględniając poszczególne przedmioty nauczania.

2. Nauczyciele przesyłają uczniom materiały. Uczeń odsyła zadania nauczycielom zgodnie z wyznaczonym terminem.

3. Materiały przesłane do uczniów będą zawierać temat, wprowadzenie/ instruktaż, linki do materiałów lub gotowe materiały zebrane przez nauczyciela , zadania do zrobienia dla ucznia, w tym zadania do oceny (wraz z kryteriami oceny i czas na wykonanie zadania). Ocenione prace nauczyciel odsyła uczniowi, a oceny wstawiane są do e-dziennika.

4. Uczniowie wspólnie z rodzicami ustalają czas nauki uwzględniający możliwości rodziny: czas, dostępność sprzętu

5. Konsultacje/kontakty z wychowawcami i nauczycielami uczącymi odbywać się będą wyłącznie poprzez e-dziennik od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

6. Kontakt:

Kontakt z dyrektorem szkoły,
KATARZYNA ULATOWSKA: tel. 602 578 940 e-dziennik; e-mail: ulatowskak@sp2szczytno.onmicrosoft.com

Godziny pracy pedagoga szkolnego p. M. Adamkowską realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom w godzinach: 9.00 – 13.30 nr tel. 735 472 273
e-dziennik
e-mail: adamkowskam@sp2szczytno.onmicrosoft.com


Godziny pracy psychologa szkolnego p. K. Bil realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom w godzinach: 9.00 – 13.30
e-dziennik
e-mail: bilk@sp2szczytno.onmicrosoft.com


Godziny pracy nauczyciela informatyki p. M. Maroszek wg poniższego wykazu:
poniedziałek – piątek 8.00 – 12.00 czas przeznaczony na indywidualne porady i nauczanie uczniów w zakresie obsługi programów edukacyjnych i inne porady.
e-dziennik
e-mail: maroszekm@sp2szczytno.onmicrosoft.com


Istnieje również możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów od poniedziałku do piątku poprzez e-dziennik w godz. 8.00 - 15.15

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Ulatowska