menu

Pokochaj las

2021-06-27 16:25:55 (ost. akt: 2021-06-27 16:27:50)

Autor: Nauczyciele klas III

Uczniowie klas trzecich przystąpili w czerwcu do projektu edukacyjnego „Pokochaj las". Projekt został zaplanowany z uwzględnieniem różnorodnych metod pracy, tak by stworzyć wiele możliwości aktywnego działania wszystkim uczniom w grupie.

W projekcie kształtowaliśmy postawy proekologiczne i przekonanie, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale także może ją uratować. Na zajęciach uczniowie poznawali ekosystem leśny, ale także kształtowali kompetencje społeczne takie jak komunikacja i współpraca w grupie, ćwiczyli kreatywność oraz integrowali się z rówieśnikami i innymi uczestnikami projektu. Dla nauczycieli projekt był okazją do nowych poszukiwań i wymiany doświadczeń .
Zaprosiliśmy do naszej szkoły pracowników Nadleśnictwa Szczytno, którzy przekazali nam informacje o lesie w formie prezentacji i konkursów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich konkurencjach i zaangażowaniem wykonywali zadania.
Kolejnym etapem projektu był wyjazd do Leśniczówki Lipnik. Podczas wycieczki pracownicy nadleśnictwa oprowadzili uczniów po ścieżce dydaktycznej, dzięki czemu mogli poznać wybrane zagadnienia dotyczące szaty roślinnej lasów oraz zwierząt leśnych. Podsumowaniem było zorganizowanie „Leśnej Olimpiady” quiz wiedzy o przyrodzie. Na zakończenie naszego pobytu w leśniczówce piekliśmy kiełbaski przy ognisku oraz dobrze bawiliśmy się na placu zabaw. Klimat leśnej polany, wspaniała pogoda i zapał dzieci sprawiły, że wszyscy opuszczali to piękne miejsce pełni wrażeń. Każda grupa otrzymała na zakończenie dyplom „Obserwatora przyrody” .
Doświadczenia z pobytu w lesie pozwoliły dzieciom na wykonanie pracy plastycznej
pt. „Las domem zwierząt i roślin”. Podsumowaniem konkursu było zorganizowanie wystawy prac wszystkich uczestników w klasopracowniach na III piętrze naszej szkoły.

Głównymi założeniami projektu były:
– wykształcenie u uczniów świadomości znaczenia lasu dla życia człowieka,
– kształtowanie świadomej umiejętności korzystania z „darów lasu”,
– kształtowanie poszanowania dla każdej formy życia,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– kształtowanie nawyku właściwych zachowań w lesie,
– poszukiwanie w lesie inspiracji do twórczego działania.
Dołączyliśmy kilka zdjęć żeby pokazać jak dobrze bawili się wszyscy uczniowie i nauczyciele biorąc udział w projekcie „Pokochaj las”.