menu

Zasady organizacji roku szkolnego 2021/22

2021-08-31 12:35:36 (ost. akt: 2021-08-31 12:40:15)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

1. Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w szkole.

2. Prosimy, aby uczniowie przychodzili do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3. Uczniowie klas 1 – 3 będą się uczyć zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych dla każdego oddziału klasowego. Przerwy spędzają z nauczycielem uczącym zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych klas. Zmieniają salę tylko w przypadku zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie schodzą do małej sali gimnastycznej lub wychodzą na świeże powietrze.

4. Uczniowie klas 4 – 8 uczą się zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych wg planu. Przerwy spędzają na korytarzach przy salach lekcyjnych, w których się uczą lub boisku szkolnym.

5. W szkole podczas zajęć nie obowiązuje noszenie maseczek dla uczniów, ale jeśli rodzic uzna to za konieczność, to nie będzie przeciwwskazań. Zaleceniem jest noszenie maseczek szczególnie przez uczniów klas 4-8 podczas przerw na korytarzach i w toaletach, gdzie uczniowie mają mniej przestrzeni.

6. Korzystanie z szatni szkolnych :
- klasy 1-3 budynek przybudówki - uczniowie pozostawiają na wieszakach
- klasy 4-8 budynek główny. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni wg grafiku
7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas 1, którzy mogą przebywać ze swoimi dziećmi w szatni szkolnej (przybudówka) Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Pozostali rodzice odprowadzają swoje dzieci i odbierają z planu przed szkołą.

8. Odrębnymi dokumentami ukażą się - „ Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie w związku z wystąpieniem epidemii”.
oraz zasady dotyczące:
- pobytu uczniów w świetlicy szkolnej korzystania ze stołówki szkolnej,
- korzystania z biblioteki szkolnej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Szczytnie
Katarzyna Ulatowska