menu

Rocznica wybuchu II wojny światowej- pamiętajmy o wydarzeniach sprzed 82 lat

2021-08-31 19:26:25 (ost. akt: 2021-08-31 19:30:36)
Śródmieście Warszawy po wojnie. Źródło: Wikipedia.

Śródmieście Warszawy po wojnie. Źródło: Wikipedia.

Autor: J.Kubiaczyk

1 września rozpoczniemy rok szkolny 2021/2022. Nadal uczniowie, rodzice i nauczyciele są pełni obaw, jak będzie wyglądać nauka w czasie pandemii spowodowanej wirusem COVID- 19.

Zupełnie inne obawy towarzyszyły Polakom w 1939 r. Europa szykowała się do wojny. Nazistowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki prowadziły bardzo agresywną politykę w stosunku do sąsiadów. Oba państwa podpisały 23 sierpnia 1939 r. umowę która przeszła do historii pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow. Oprócz oficjalnego układu o nieagresji przyjęty został również tajny protokół, który dotyczył rozbioru Litwy, Estonii, Łotwy, Finlandii, Rumunii i Polski.
My liczyliśmy na sojusze z Francją i Wielką Brytanią.
1 września 1939 r. naszym rodakom zawalił się świat. W przenośni i dosłownie. Niemcy dokonywali nalotów na miasta, drogi, lotniska. Na nasz kraj z trzech stron ruszyła bardzo silna armia niemiecka. Polacy bronili się dzielnie i czekali na pomoc państw zachodnich. Niestety, nigdy nie nadeszła.
Ciosem, który przypieczętował nasz los, był najazd Związku Radzieckiego 17 września 1939 r. Widząc ogromną przewagę najeźdźców, władze polskie udały się na emigrację. Bohaterstwo walczących na Westerplatte, pod Wizną, nad Bzurą czy na Helu niestety, nie mogło zapobiec upadkowi Polski. 28 września 1939 r. poddała się heroicznie broniona Warszawa. Nastały straszne i mroczne czasy dla obywateli II Rzeczypospolitej.
Na naszych ziemiach doszło do ludobójstwa i zbrodni wojennych. Niemcy dokonywali egzekucji ludności cywilnej, prowadzili na ogromną skalę eksterminację ludności w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. To na terenie Polski doszło do potwornej zagłady Żydów- Holocaustu. Burzono miasta, grabiono dobra kulturalne i germanizowano.
Na ziemiach zajętych przez Związek Radziecki również prowadzono działania mające na celu wyniszczenie naszego narodu. Deportowano (wywieziono) setki tysięcy Polaków w głąb Związku Radzieckiego, mordowano oficerów, polską inteligencję i księży.
Polacy pomimo prześladowań i bestialstwa utworzyli Polskie Państwo Podziemne i największą partyzancką siłę zbrojną - Armię Krajową. Mieliśmy tajne nauczanie, harcerstwo, prasę. I przetrwaliśmy. W 1945 r. nazistowskie Niemcy przegrały wojnę. Niestety, nie staliśmy się jednak w pełni wolnym państwem. Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich decydował o naszym życiu politycznym i gospodarczym aż do 1989 r.
Naród polski poniósł straszne straty. Zginęło 17% mieszkańców, czyli ok. 6 milionów obywateli przedwojennej II Rzeczypospolitej. Państwo było zniszczone. Zagrabiono lub zniszczono wiele dóbr kultury. Stalin włączył wschód Polski do Związku Sowieckiego. W ramach rekompensaty otrzymaliśmy Pomorze Zachodnie, Śląsk oraz Warmię i Mazury. Taki porządek wiązał się z cierpieniem ludzi, którzy byli teraz przesiedlani na obce im tereny. Na Mazury, a więc również do Szczytna, przybyło wiele osób z Litwy, Białorusi, Wołynia i Ukrainy. I tu znaleźli swój nowy dom.
Pamiętajmy o tej wojnie, niech będzie dla nas przestrogą, jak mogą potoczyć się losy, kiedy zwycięża nienawiść.