Biuletyn informacji publicznej
menu

Pasowanie na Świetliczaka

2017-11-07 07:58:17 (ost. akt: 2017-11-07 08:09:23)
Pasowanie na Świetliczaka

Pasowanie na Świetliczaka

Autor: J. Banaś

27 października 2017r. w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na „Świetliczaka”.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych uczęszczający od września do świetlicy szkolnej. Aby dostać się do grona Świetliczaków, uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. Dzieci musiały wykazać się wiedzą, wyobraźnią, sprawnością oraz znajomością regulaminu świetlicy. Poddane zostały próbom, z którymi poradziły sobie doskonale. Po zaliczeniu wszystkich zadań nastąpiło uroczyste ślubowanie:
JA ŚWIETLICZAK,
Od dziś świecący przykładem,
Ślubuję:
Być dobrym na co dzień i od święta;
O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać;
Szanować gry i zabawki;
Zjadać całe obiadki;
Pań słuchać;
Zgodnie się bawić;
Nie psocić;
Nie hałasować;
Innymi się opiekować.
Następnie każdy uczestnik został pasowany przez Panią Kierownik Świetlicy, a na pamiątkę uroczystości dzieci otrzymały książeczkę Wzorowego Świetliczaka. Nad całością imprezy czuwał zespół nauczycieli świetlicy szkolnej. Pasowanie na Świetliczaka Pasowanie na Świetliczaka Pasowanie na Świetliczaka Pasowanie na Świetliczaka