menu

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

1.Informujemy, iż podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) dla uczniów klas I – VIII zostaną zakupione przez szkołę.
2.Uczniowie będą wypożyczać je z biblioteki szkolnej w pierwszych dniach września.
3.Podręczniki i ćwiczenia do religii kupuje rodzic/prawny opiekun dziecka
4.Poniżej zamieszczamy Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników na rok szkolny 2021/2022
Zestaw programów i podręczników do klas I-III

Zestaw programów i podręczników do klas IV-VIII