menu

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

1.Informujemy, iż podręczniki do wszystkich przedmiotów (poza religią) dla uczniów klas I – VIII zostaną zakupione przez szkołę.
2.Uczniowie będą wypożyczać je z biblioteki szkolnej w pierwszych dniach września.
3.Podręczniki i ćwiczenia do religii kupuje rodzic/prawny opiekun dziecka
4.Poniżej zamieszczamy Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników na rok szkolny 2021/2022
Zestaw programów i podręczników do klas I-III

Zestaw programów i podręczników do klas IV-VIII
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • KOLOROWE KREDKI – podsumowanie akcji
  • Polska Akcja Humanitarna - Lekcje ze światem
  • eTwinning - realizacja projektu Postaw na Ziemię
  • Mistrzowie Programowania - zajęcia w ramach CMI
  • Zakończył się EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
  • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
  • Sukcesy naszych uczniów